FAQ

Các chuyên gia y tế luôn nhấn mạnh việc phản ứng sau khi tiêm vắc-xin phòng sởi nói riêng và các loại vắc-xin khác nói chung đều là bình thường. Đối với vắc-xin phòng sởi, trẻ còn có thể gặp thêm phản ứng phụ là sưng, nóng, đỏ, đau ở vết tiêm, phát ban trên người…, nhưng hầu hết các phản ứng này đều rất nhẹ và sẽ hết sau khoảng 1 – 2 ngày nên ba mẹ không nên quá lo lắng. Nếu hiện tượng sốt và phát ban kéo dài lâu hơn, ba mẹ nên cho trẻ tới gặp bác sĩ để được kiểm tra và loại trừ nguyên nhân, có hướng xử trí phù hợp. Phát ban sởi sau khi tiêm vắc xin là hiện tượng rất hiếm gặp, nếu có cũng chỉ biểu hiện nhẹ nhàng, không quá nặng nề như nhiễm virus tự nhiên nên bố mẹ không cần quá lo lắng nhé, hãy liên hệ với bác sĩ để được tư vấn cách theo dõi và hướng xử trí tiếp theo cho bé

Các chuyên gia y tế luôn nhấn mạnh việc phản ứng sau khi tiêm vắc-xin phòng sởi nói riêng và các loại vắc-xin khác nói chung đều là bình thường. Đối với vắc-xin phòng sởi, trẻ còn có thể gặp thêm phản ứng phụ là sưng, nóng, đỏ, đau ở vết tiêm, phát ban trên người…, nhưng hầu hết các phản ứng này đều rất nhẹ và sẽ hết sau khoảng 1 – 2 ngày nên ba mẹ không nên quá lo lắng. Nếu hiện tượng sốt và phát ban kéo dài lâu hơn, ba mẹ nên cho trẻ tới gặp bác sĩ để được kiểm tra và loại trừ nguyên nhân, có hướng xử trí phù hợp. Phát ban sởi sau khi tiêm vắc xin là hiện tượng rất hiếm gặp, nếu có cũng chỉ biểu hiện nhẹ nhàng, không quá nặng nề như nhiễm virus tự nhiên nên bố mẹ không cần quá lo lắng nhé, hãy liên hệ với bác sĩ để được tư vấn cách theo dõi và hướng xử trí tiếp theo cho bé

Các chuyên gia y tế luôn nhấn mạnh việc phản ứng sau khi tiêm vắc-xin phòng sởi nói riêng và các loại vắc-xin khác nói chung đều là bình thường. Đối với vắc-xin phòng sởi, trẻ còn có thể gặp thêm phản ứng phụ là sưng, nóng, đỏ, đau ở vết tiêm, phát ban trên người…, nhưng hầu hết các phản ứng này đều rất nhẹ và sẽ hết sau khoảng 1 – 2 ngày nên ba mẹ không nên quá lo lắng. Nếu hiện tượng sốt và phát ban kéo dài lâu hơn, ba mẹ nên cho trẻ tới gặp bác sĩ để được kiểm tra và loại trừ nguyên nhân, có hướng xử trí phù hợp. Phát ban sởi sau khi tiêm vắc xin là hiện tượng rất hiếm gặp, nếu có cũng chỉ biểu hiện nhẹ nhàng, không quá nặng nề như nhiễm virus tự nhiên nên bố mẹ không cần quá lo lắng nhé, hãy liên hệ với bác sĩ để được tư vấn cách theo dõi và hướng xử trí tiếp theo cho bé

Các chuyên gia y tế luôn nhấn mạnh việc phản ứng sau khi tiêm vắc-xin phòng sởi nói riêng và các loại vắc-xin khác nói chung đều là bình thường. Đối với vắc-xin phòng sởi, trẻ còn có thể gặp thêm phản ứng phụ là sưng, nóng, đỏ, đau ở vết tiêm, phát ban trên người…, nhưng hầu hết các phản ứng này đều rất nhẹ và sẽ hết sau khoảng 1 – 2 ngày nên ba mẹ không nên quá lo lắng. Nếu hiện tượng sốt và phát ban kéo dài lâu hơn, ba mẹ nên cho trẻ tới gặp bác sĩ để được kiểm tra và loại trừ nguyên nhân, có hướng xử trí phù hợp. Phát ban sởi sau khi tiêm vắc xin là hiện tượng rất hiếm gặp, nếu có cũng chỉ biểu hiện nhẹ nhàng, không quá nặng nề như nhiễm virus tự nhiên nên bố mẹ không cần quá lo lắng nhé, hãy liên hệ với bác sĩ để được tư vấn cách theo dõi và hướng xử trí tiếp theo cho bé

Các chuyên gia y tế luôn nhấn mạnh việc phản ứng sau khi tiêm vắc-xin phòng sởi nói riêng và các loại vắc-xin khác nói chung đều là bình thường. Đối với vắc-xin phòng sởi, trẻ còn có thể gặp thêm phản ứng phụ là sưng, nóng, đỏ, đau ở vết tiêm, phát ban trên người…, nhưng hầu hết các phản ứng này đều rất nhẹ và sẽ hết sau khoảng 1 – 2 ngày nên ba mẹ không nên quá lo lắng. Nếu hiện tượng sốt và phát ban kéo dài lâu hơn, ba mẹ nên cho trẻ tới gặp bác sĩ để được kiểm tra và loại trừ nguyên nhân, có hướng xử trí phù hợp. Phát ban sởi sau khi tiêm vắc xin là hiện tượng rất hiếm gặp, nếu có cũng chỉ biểu hiện nhẹ nhàng, không quá nặng nề như nhiễm virus tự nhiên nên bố mẹ không cần quá lo lắng nhé, hãy liên hệ với bác sĩ để được tư vấn cách theo dõi và hướng xử trí tiếp theo cho bé

Các chuyên gia y tế luôn nhấn mạnh việc phản ứng sau khi tiêm vắc-xin phòng sởi nói riêng và các loại vắc-xin khác nói chung đều là bình thường. Đối với vắc-xin phòng sởi, trẻ còn có thể gặp thêm phản ứng phụ là sưng, nóng, đỏ, đau ở vết tiêm, phát ban trên người…, nhưng hầu hết các phản ứng này đều rất nhẹ và sẽ hết sau khoảng 1 – 2 ngày nên ba mẹ không nên quá lo lắng. Nếu hiện tượng sốt và phát ban kéo dài lâu hơn, ba mẹ nên cho trẻ tới gặp bác sĩ để được kiểm tra và loại trừ nguyên nhân, có hướng xử trí phù hợp. Phát ban sởi sau khi tiêm vắc xin là hiện tượng rất hiếm gặp, nếu có cũng chỉ biểu hiện nhẹ nhàng, không quá nặng nề như nhiễm virus tự nhiên nên bố mẹ không cần quá lo lắng nhé, hãy liên hệ với bác sĩ để được tư vấn cách theo dõi và hướng xử trí tiếp theo cho bé

Các chuyên gia y tế luôn nhấn mạnh việc phản ứng sau khi tiêm vắc-xin phòng sởi nói riêng và các loại vắc-xin khác nói chung đều là bình thường. Đối với vắc-xin phòng sởi, trẻ còn có thể gặp thêm phản ứng phụ là sưng, nóng, đỏ, đau ở vết tiêm, phát ban trên người…, nhưng hầu hết các phản ứng này đều rất nhẹ và sẽ hết sau khoảng 1 – 2 ngày nên ba mẹ không nên quá lo lắng. Nếu hiện tượng sốt và phát ban kéo dài lâu hơn, ba mẹ nên cho trẻ tới gặp bác sĩ để được kiểm tra và loại trừ nguyên nhân, có hướng xử trí phù hợp. Phát ban sởi sau khi tiêm vắc xin là hiện tượng rất hiếm gặp, nếu có cũng chỉ biểu hiện nhẹ nhàng, không quá nặng nề như nhiễm virus tự nhiên nên bố mẹ không cần quá lo lắng nhé, hãy liên hệ với bác sĩ để được tư vấn cách theo dõi và hướng xử trí tiếp theo cho bé