fbpx

Chính sách quyền riêng tư ( của ứng dụng)

Chính sách quyền riêng tư
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của tất cả những người đến khám và chữa bệnh tại Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng 36care Thanh Hóa. Do vậy, chúng tôi muốn thông báo cho bạn về cách chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách về quyền riêng tư này để hiểu cách tiếp cận của chúng tôi đối với việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Bằng việc gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn sẽ được coi như là đã cho phép.

1. Chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị như thế nào
Đăng ký và quản lý tài khoản của quý vị, bao gồm cho phép quý vị truy cập và sử dụng ứng dụng của chúng tôi.

Với ứng dụng này khách hàng có thể:
Theo dõi tiến trình sử dụng dịch vụ tiêm phòng
Tham khảo các thông tin về sức khỏe
Nhận được tin tức mới nhất từ phòng khám.
..
2. Chúng tôi chia sẻ thông tin của quý vị với ai
Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin của quý vị cho bất kỳ ai và đảm bảo bảo mật toàn bộ thông tin.

3. Những thay đổi đối với Chính sách về Quyền riêng tư này
Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng 36care Thanh Hóa có thể thay đổi hoặc sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư này trong tương lai. Chúng tôi sẽ ghi chú ngày thực hiện sửa đổi gần nhất đối với Chính sách về Quyền riêng tư này ở cuối trang này và mọi bản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng tải.

4. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách nào
Nếu quý vị có câu hỏi về Chính sách về Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ:

Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng 36care Thanh Hóa
Địa chỉ: Lô 60 MB530, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa
Điện thoại: 097.223.5136
Email: hadinhngu@gmail.com