Bảng giá tại Hệ thống
tiêm chủng 36care
( Áp dụng từ ngày 01 tháng 06 năm 2023 )
Slide

 

TT Phòng Bệnh Tên Vacxin Nước sản xuất Giá tiêm lẻ Tình trạng
1 Lao
Việt Nam
150.000 ( Ưu đãi miễn phí)
2 Tiêu chảy do Rota virus
Việt Nam
Bỉ
Mỹ
460.000
800.000
650.000
3 Phòng BH-HG-UV-BL (4in1)
Pháp
530.000
4 Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Hib, Viêm gan B (6.1)
Bỉ
Pháp
990.000
990.000
5 Viêm phổi, viêm màng não, viêm tai giữa.. do Phế cầu
Bỉ
Bỉ
990.000
1.230.000
6 Cúm
Pháp
Hà Lan
350.000
350.000
7 Não mô cầu BC
Bexsero
Cuba
Italy
300.000
1.730.000
*Sắp có
Liên hệ
8 Sởi đơn
Việt Nam
Việt Nam
330.000
150.000
9 Não mô cầu ACYW
Mỹ
1.350.000
10 Sởi quai bị rubella
Mỹ
Bỉ
320.000
400.000
11 Thủy đậu
Mỹ
Bỉ
Hàn Quốc
970.000
940.000
690.000
12 Viêm não Nhật Bản B
Thái Lan
Jevax
Ấn độ
710.000
150.000
390.000
13 Viêm gan A
Việt Nam
Pháp
250.000
580.000
14 Viêm gan AB
Bỉ
630.000
15 HPV gây ung thư CTC
Mỹ
Mỹ
1.700.000
2.900.000
16 Viêm gan B
Việt Nam
Cuba
Cuba
200.000
150.000
200.000
17 Huyết thanh Uốn ván
Việt Nam
140.000
18 Vắc xin Uốn ván
Việt Nam
140.000 ( Miễn phí bầu)
19 Phòng bạch hầu - ho gà - uốn ván
Bỉ
780.000
20 Vắc xin phòng dại
Pháp
Ấn Độ
Việt Nam
390.000
290.000
590.000
21 Vắc xin phòng Tả
Việt Nam
150.000
22 Vắc xin phòng Thương Hàn
Pháp
310.000