Bảng giá tại Hệ thống
tiêm chủng 36care
( Áp dụng từ ngày 01 tháng 06 năm 2023 )
Slide

 

TT Phòng Bệnh Tên Vacxin Nước sản xuất Giá tiêm lẻ Tình trạng
1 Lao
Việt Nam
110.000
2 Tiêu chảy do Rota virus
Việt Nam
Bỉ
Mỹ
430.000
800.000
650.000
3 Phòng BH-HG-UV-BL (4in1)
Pháp
470.000
4 Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Hib, Viêm gan B (6.1)
Bỉ
Pháp
990.000
990.000
5 Viêm phổi, viêm màng não, viêm tai giữa.. do Phế cầu
Bỉ
Anh
990.000
1.230.000
6 Cúm
Pháp
Hà Lan
350.000
350.000
7 Não mô cầu BC
Cuba
280.000
Có*
8 Sởi đơn
MVVAC
Việt Nam
300.000
9 Não mô cầu ACYW
Mỹ
1.220.000
10 Sởi quai bị rubella
Priorix
Mỹ
Bỉ
310.000
400.000
11 Thủy đậu
Mỹ
Bỉ
Hàn Quốc
890.000
890.000
650.000
Có*
12 Viêm não Nhật Bản B
Jevax
JEEV 3mg
Thái Lan
Jevax
Ấn độ
670.000
150.000
390.000
13 Viêm gan A
Việt Nam
Pháp
250.000
570.000
14 Viêm gan AB
Bỉ
570.000
15 HPV gây ung thư CTC
Gardasil 9
Mỹ
Mỹ
1.700.000
2.900.000
16 Viêm gan B
Engerix B 1ml
Engerix B 0.5ml
HeberbiovacHB 1ml
Bỉ
Bỉ
Cuba
200.000
150.000
200.000
Hết
Có*
17 Huyết thanh Uốn ván
SAT
Việt Nam
100.000
18 Vắc xin Uốn ván
VAT
Việt Nam
100.000 ( Miễn phí bầu)
19 Phòng bạch hầu - ho gà - uốn ván
Bỉ
Pháp
720.000
620.000
Có*
20 Vắc xin phòng dại
Abhayrab
Huyết thanh SAR
Pháp
Ấn Độ
Việt Nam
320.000
250000
550.000
21 Vắc xin phòng Tả
Việt Nam
120.000
22 Vắc xin phòng Thương Hàn
Pháp
290.000